Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2012

ayati

Słowo na dziś...

Fantasmagoria - 

urojenie, złudzenie, iluzja, fantastyczność (np. fantastyczne obrazy, wizje); czasem też wymieszanie jawy i snu
Tags: nauka
Reposted fromwhim whim viafuckblack fuckblack

March 24 2012

ayati

Wyszukane słowo na dziś: obcesowy

Obcesowy (daw. obsces ‘opętany’) zuchwały, porywczy, niestosujący się do ogólnie przyjętych form; bezczelny, natrętny, natarczywy.
Tags: nauka
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viazapachsiana zapachsiana
ayati
1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami.
2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum.
3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd.
4.Adherent – zwolennik, stronnik.
5.Adolescencja – wiek młodzieńczy.
6.Adwersarz – przeciwnik, oponent.
7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień.
8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać.
9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst.
10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda.
11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja.
12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami.
13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki.
14.Delikt – czyn zakazany przez prawo.
15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia.
16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań.
17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw.
18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego.
19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć.
20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych.
21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady.
22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela.
23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania.
24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji.
25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo.
26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy.
27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny.
28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja.
29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu.
30.Ergo – a więc, a zatem.
31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie.
32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów.
33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze.
34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada.
35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch.
36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś.
37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem.
38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz.
39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna.
40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki.
41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie.
42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych.
43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych.
44.Item – również, także, tak samo.
45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik.
46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów.
47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat.
48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła.
49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi.
50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym.
51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju.
52.Nolens volens – chcąc nie chcąc.
53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie.
54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod.
55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład.
56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej.
57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy.
58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca.
59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka.
60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej.
61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku.
62.Tremo – wysokie stojące lustro.
63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.

Tags: nauka
Reposted fromlele lele viagoraca-czekolada goraca-czekolada

February 21 2012

ayati

Prokrastynacja

Prokrastynacja - tendencja do nieustannego przekładania pewnych czynności na później, ujawniającą się w różnych dziedzinach życia.
Tags: nauka
Reposted bydoughnutangelowedream-onszyderaemememsykaaserrortryagainzeberkoconsequenceObudz-Swoje-Zmyslyufufufufufkoszkaolalaa

February 18 2012

ayati
1838 9ddc
Skagen, Denmark.

This is where the North Sea and the Baltic Sea meet. Because their densities differ, they can’t merge which is what creates this distinct line.
Tags: nauka

February 16 2012

ayati

Wyszukane słowo na dziś: oniryczny

Oniryczny (z gr. óneiros) - w literaturze i filozofii: dotyczący lub mający charakter marzeń sennych, snów.


Jak tam Twój oniryczny facet ?
Tags: nauka
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viapimpmyheart pimpmyheart

February 12 2012

ayati
Tags: nauka
Reposted byatrantajalokim0Notimportanatyoplaamoja-pomidorowahomoludensQOH1984cygi-chansarkastycznaTeereathenatussSzaryOptymistaokoproroka

February 10 2012

ayati

Wyszukane słowo na dziś: efemeryda

Efemeryda - istota, rzecz, zjawisko nietrwałe, szybko przemijające.
Tags: nauka
Reposted frombarefootgirl barefootgirl
ayati

Wyszukane słowo na dziś: lumpenproletariat

Lumpenproletariat - w socjologii jest to zdeklasowana warstwa osób znajdujących się na marginesie społecznym w społeczeństwie kapitalistycznym. Tworzą ją osoby żyjące w skrajnej biedzie, trwale bezrobotne, często nie posiadające zawodu (w odróżnieniu od proletariatu, czyli kategorii osób posiadających zatrudnienie), ale zadowolone ze swojego położenia, niechętne zmianom.
Tags: nauka
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viamargot margot

February 08 2012

ayati

KAC NA ŚWIECIE

W jaki sposób przedstawiciele innych krajów nazywają syndrom dnia poprzedniego (kaca)?
Niemców nęka katzenjammer, czyli pisk kociaków,
Norwegowie mówią jeg her tommermenn, czyli mam drwali w głowie,
Brytyjczycy popadają w hangover, czyli stan nieważkości,
Japończycy cierpią na futsuka yoi, czyli ból głowy po ostrym piciu,
A Francuzi mają gueule de bois, czyli drewniany ryj. 

http://www.nakaca.info/
Tags: nauka
Reposted fromirmavep irmavep viapannamamba pannamamba
ayati

Tajemnica poliszynela

Tajemnica poliszynela – rzekoma tajemnica, o której wszyscy wiedzą, lecz nikt o niej głośno nie mówi.
Tags: nauka
Reposted bypannamambaherpermissionletsgodrinktogetherMishadifferentmalinowowamishastaerrortryagaindullworldtufflatusekdream-onholidaynorwegian-woodelentarie

February 06 2012

ayati
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
Tags: nauka

February 02 2012

ayati

słowo dnia: Konwenans

Konwenans - obowiązująca w jakimś środowisku norma zachowania się w określonej sytuacji.
Tags: nauka
Reposted byavooideternaljourneypannamambaMisha

January 21 2012

ayati

Wyszukane słowo na dziś: deliberować

Deliberować - rozmyślać, rozważać; roztrząsać, debatować.
Tags: nauka
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viazapachsiana zapachsiana

January 13 2012

ayati
Ale żeby nie było polskiego odpowiednika, to już szczyt.
Tags: nauka
Reposted fromRynn Rynn viapimpmyheart pimpmyheart

January 10 2012

ayati
Eskapizm - (ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń.
Tags: nauka
ayati

Słowo dnia: eufemizm

Eufemizm - słowo lub wyrażenie użyte w celu złagodzenia wyrażeń tabu, drastycznych, nieprzyzwoitych, np. córa Koryntu zamiast prostytutka,  jesień życia zamiast starość.
Tags: nauka
Reposted bykaasMishaAdakwiatuszek

January 07 2012

ayati
0800 76ae 500
Beata Pawlikowska, Blondynka na Kubie.
Tags: nauka
Reposted bymary719bemygodjagodovadesignyourselfbrthyourgirlcarmen

January 05 2012

ayati

Słowo na dziś : lukratywny

Lukratywny - przynoszący duże dochody, zysk.
Tags: nauka
Reposted byepicelebrationbarefootgirlnonenonenonenonnostalgiaaniolaathlinmspiderimpreskanostalgiaaniolakopytkoimmuffmoreloveahoraduszevlyn
ayati

Słowo na dziś : kontestacja

Kontestacja - kwestionowanie, manifestowanie przyjętych tradycyjnie poglądów lub zasad.
Tags: nauka
Reposted byRaspberryCocainemspider
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl