Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

ayati
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasysia sysia
ayati
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeginagain beginagain

April 11 2017

ayati
2166 cdf6
6680 148f 500

janiedean:

lunavagantt:

shut-up-im-trippin:

videaudio:

Fuck i missed the flight

@janiedean loro sul treno di gesù, noi stiamo su questo aereo qua

APPROVO

Reposted fromthekunstisme thekunstisme viaPsaiko Psaiko
ayati
3160 d9c9

March 22 2017

ayati
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viajamaicanbeat jamaicanbeat
ayati
ayati
9334 8ecf 500
<3
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
ayati
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja
ayati
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vialeweloff leweloff

March 20 2017

ayati
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
Reposted fromolewka olewka viacatherineee catherineee
ayati
6394 538c 500
Kuroń wie co dobre
Reposted fromUbik Ubik viabarock barock
2197 49ed 500
ayati
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viabarock barock
ayati
ayati
1983 80b0
Reposted fromsoSad soSad
ayati
ayati
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl